Pracownia rozwoju osobistego Biura Karier serdecznie zaprasza

Na wiosenne warsztaty:


W MARCU
7 marca Wykorzystaj siłę networkingu
13 marca Mistrzowska prezentacja – jak dobrze wypaść przed każdą publicznością
22 marca Bądź skuteczny na rynku pracy


W KWIETNIU
12 kwietnia Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
17 kwietnia Mistrzowskie prezentacje – jak dobrze wypaść przed każdą publicznością
25 kwietnia Zarządzanie czasem


W MAJU
9 maja Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
22 maja Kreowanie wizerunku zawodowego


W CZERWCU
5 czerwiec Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
7 czerwiec Skuteczny na rynku pracy