Rekrutacja do Erasmus+

Stowrzyszenie Sztukater (https://sztukater.pl/stowarzyszenie.html) obecnie prowadzi rekrutację do udziału w projektach Erasmus+.

1. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Sinaia), Youth Council For Active Citizens
Termin: 17-28 marca 2020r.
Tematyka: demokracja, Unia Europejska, prawo, aktywne obywatelstwo
Uczestnicy: 3 uczestników w wieku 18-25 lat oraz 1 lider 18+
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-youth-council-for-active-citizens.html

2. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Comanesti), Be Safe on internet
Termin wymiany młodzieżowej: 18-30 kwietnia 2020r.
Tematyka: bezpieczeństwo w sieci
Uczestnicy: 8 uczestników w wieku 16-30 lat oraz 1 lider 20+
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/projekt-w-rumunii-be-safe-on-the-internet.html

3. Szkolenie w Bułgarii (Sofia), Creating Employment Activities Opportunities Through Digital Competence
Termin: 5-15 kwietnia 2020 r.
Tematyka: rozwój kompetencji cyfrowych i przedstawienie możliwości ich efektywnego wykorzystania w życiu zawodowym
Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 18+ lat
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/bulgaria/szkolenie-w-bulgarii-creating-employment-opportunities-through-digital-competence.html

4. Szkolenie w Rumunii (Craiova), School 4 future
Termin: 6-17 maja 2020 r.
Tematyka: pozaformalne metody nauczania, rozwój kompetencji
Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 18+ lat
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/szkolenie-w-rumunii-school-4-future.html

5. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Craiova), Discrimination
Termin: 18-30 maja 2020 r.
Tematyka: zwiększanie świadomości problemów młodych ludzi z motorami dyskryminacji, szczególnie na tle niepełnosprawności i równości płci
Uczestnicy: 7 uczestników w wieku 15-24 lat, w tym jeden uczestnik z niepełnosprawnością oraz 1 lider w wieku 18+
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-discrimination.html
6. Szkolenie w Rumunii (Craiova), In the Right Shoes
Termin: 31 maja – 13 czerwca 2020 r.
Tematyka: inkluzja społeczna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami na tle psychicznym
Uczestnicy: 4 uczestników w wieku 18+
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/szkolenie-w-rumunii-in-the-right-shoes.html
7. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Comanesti), Inclusion+
Termin APV (spotkanie przygotowawcze dla lidera): 1-4 czerwca 2020 r.
Termin wymiany: 19 lipca – 1 sierpnia 2020r.
Tematyka: zwiększenie świadomości dotyczącej nękania, przemocy
Uczestnicy: 6 uczestników w wieku 14-30 lat oraz 1 lider w wieku 18+ lat
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-inclusion.html
8. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Aninoasa), Stop Bulliying
Termin: 2-11 czerwca 2020 r.
Tematyka: wzrost świadomości dotyczącej znęcania się, roli ofiary i oprawcy oraz przeciwdziałania zjawisku
Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 16-19 lat oraz 1 lider w wieku 18+ lat
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-stop-bullying.html
9. Wymiana w Turcji (Çankırı), Youth’s Perspective on Employment!
Termin: 8-14 lipca 2020 r.
Tematyka: wzrost świadomości i wiedzy na temat zatrudniania młodych w narodowym i międzynarodowym środowisku, rynek pracy, przewagi na rynku pracy
Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 16-30 lat, 1 lider w wieku powyżej 18. roku życia
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/turcja/wymiana-w-turcji-youth-s-perspective-on-employment.html
10. Wymiana młodzieżowa w Rumunii (Aiud), Fake News Land
Termin: 21 lipca – 5 sierpnia 2020 r.
Tematyka: rozszerzenie świadomości na temat dyskryminacji na tle wykluczenia osób ze względu na niepełnosprawność, różnic płci i różnych ról w społeczeństwie
Uczestnicy: 11 uczestników w wieku 15-24 lat oraz + 1 lider w wieku 18+
Szczegóły oraz link do aplikacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-fake-news-land.html

Stowarzyszenie Sztukater – Organizacja Pożytku Publicznego
https://sztukater.pl/
te. 0 513 132 054
@: projekty@sztukater.pl
@: info@sztukater.pl
@: redakcja@sztukater.pl
@: stowarzyszenie@sztukater.pl