V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”.

Fundacja „Światło” pragnie serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”.

Miejsce Konferencji: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

Data Konferencji: 7-8 września 2017

Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych. Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków opieki zdrowotnej ale i naukowców, których dokonania wyznaczają nowe kierunki działań w stosunku do pacjentów w stanie apalicznym.
Tematyka konferencji będzie ściśle związana z diagnozowaniem i stymulacją wielozmysłową stosowaną wobec pacjentów w śpiączce.
szczegóły…