projekt TEKA

PROJEKT ADRESOWANY
JEST DO ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH, KTÓRZY:
posiadają orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
są absolwentami szkoły wyższej lub realizują
ostatni rok nauki w szkole wyższej,
są osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH, KTÓRZY:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej,
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

Zapoznaj się ze szczegółami =>