Pracownicy

  1. mgr inż. Ilona Patuszyńska
    kierownik Biura Karier, doradca zawodowy, trener
    e-mail: patuszynska@cm.umk.pl

  2. mgr Justyna Uss
    doradca zawodowy, trener
    e-mail: justyna.uss@cm.umk.pl