Pracownicy

 1. mgr inż. Ilona Patuszyńska – (urlop)
  kierownik Biura Karier, doradca zawodowy, trener
  e-mail: patuszynska@cm.umk.pl

 2. mgr Justyna Uss
  doradca zawodowy, trener
  e-mail: justyna.uss@cm.umk.pl
 3. mgr Roma Makowska
  psycholog
  e-mail: roma.makowska@cm.umk.pl