praktyki studenckie

Zachęcamy wszystkich studentów do odbywania dodatkowych praktyk studenckich, gdyż  wzbogacają one doświadczenia zawodowe. Przebyte praktyki można wpisać w swoje CV.
Biuro Karier pomaga studentom CM w poszukiwaniu odpowiednich pracodawców. Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Biura Karier wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W chwili obecnej możemy kierować naszych studentów na praktykę do: