KONTAKT


Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek, w którym mieści się Biblioteka Medyczna, p. 6
85-094 Bydgoszcz


Telefon:
tel. (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl


Zapraszamy od pn-pt w godz. 7.00-15.00


Pracownicy Biura Karier:
mgr inż. Ilona Patuszyńska
kierownik Biura Karier, doradca zawodowy, trener
e-mail: patuszynska@cm.umk.pl
mgr Justyna Uss
doradca zawodowy, trener
e-mail: justyna.uss@cm.umk.pl