Akademia Profesjonalisty – marzec

 

CV W JĘZYKU ANGIELSKIM. PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA BRYTYJSKI RYNEK PRACY
- przedstawiciel firmy A-Team Recruitment

wykład

WYWIAD KLINICZNY ? KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA
- Paulina Gierszewska (psycholog) i Sylwia Suwała (psycholog)

WARSZTAT DOKUMENTY APLIKACYJNE MOJĄ WIZYTÓWKĄ ZAWODOWĄ
- Karolina Bartoszewicz doradca zawodowy z Biura Karier CM UMK

10

MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH

? przedstawiciel firmy GP Pharm Medical

13

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ALTERNATYWĄ WOBEC BEZROBOCIA.
DOBRE PRAKTYKI: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ?ELLES?

- przedstawiciel ELLES oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

14

JAK POKONAĆ STRES?
- Patrycja Nowak przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Bydgoszczy

19