Najbliższe szkolenia:
12. i 19.01.2018 godz. 9:00-16:00 GDAŃSK I grupa,
13-14.01.2018 godz. 9:00-16:00 LUBLIN, ŁÓDŹ, POZNAŃ
20-21.01.2018 godz. 9:00-16:00 GDAŃSK II grupa, OLSZTYN

Planowane są edycje w innych miastach Polski: Kraków, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, Rzeszów, Wrocław. DODATKOWO: jeżeli pośród Państwa znajdzie się przynajmniej 20 osób chcących uczestniczyć w szkoleniu – do ustalenia odrębny, dogodny termin (w styczniu lub lutym).
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia – Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach realizacji zadania publicznego: 3.2. Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym). Organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia osób starszych w wieku 60 +
Wszystkie działania realizowane w projekcie są BEZPŁATNE dla jego Uczestników.
Zakres wiedzy realizowany podczas szkoleń opierać się będzie m.in. na zagadnieniach: charakterystyka organizmu osób starszych, problemy zdrowotne osób starszych i ich związek z żywieniem, ogólne zasady żywienia osób 60+, profilaktyka i leczenie niedożywienia, redukcja masy ciała u osób starszych, otyłość sarkopeniczna, zaburzenia apetytu, żywienie a wielochorobowość i przyjmowane leki, suplementacja, plan żywienia osób starszych, szeroko pojęta komunikacja z osobą starszą.
Pierwszy dzień to część wykładowa z dyskusją, drugi dzień realizowany w formie warsztatu z uwzględnieniem panelu poświęconego żywności specjalnego przeznaczenia.
Na zakończenie cyklu naukowego, każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT oraz SKRYPT.
W obydwu dniach uwzględniono lunch dla Uczestników.
DLA KOGO?
Osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub osoby, które rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskały tytuł magistra lub rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskały tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,
dodatkowo; absolwenci kierunków pokrewnych z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie dietetyki, dietoterapii lub psychodietetyki i jednocześnie posiadają doświadczenie w pracy w zawodzie dietetyka (uwzględniając praktyki, wolontariaty, prowadzenie własnej działalności itp.).
ZGŁOSZENIA (zawierające imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz korespondencja:
katarzyna@janiszewska.com
WYMAGANE KSEROKOPIE DOKUMENTÓW (należy dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia): dyplom i dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (w tym praktyki studenckie, staże, wolontariat itp.)
PROWADZĄCE: dr inż. Katarzyna Janiszewska, mgr inż. Justyna Siwiela-Tomaszczyk, mgr Anna Jasińska

logo_dsa.jpgFundacja im. Grzegorza Góraka zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu: „Jak osiągnąć sukces zawodowy – aspekty praktyczne”. Tym razem wykład dotyczyć będzie najważniejszej kompetencji XXI w. – inteligencji emocjonalnej. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się, czym jest IE, jak ją rozwijać i dlaczego pracodawcom zależy na osobach
o wysokim współczynniku IE – zapisz się już teraz na nasze szkolenie!

Spotkanie odbędzie się 22.01.2018 o godz. 16.30 w sali 104 BA w WSB w Bydgoszczy.

Poprowadzi je Kamil Krążek – menadżer, coach, szkoleniowiec, który  swoją pierwszą firmę otworzył mając zaledwie 18 lat. Przez lata studiów oraz zbierania doświadczeń biznesowych wykształcił w sobie zmysł do interesów i zdolności przywódcze. Prowadził firmę szkoleniową, a dziś czerpie radość z motywowania i wspierania młodych ludzi do podejmowania odważnych kroków na ścieżkach kariery.
Od początku drogi zawodowej związany z rynkiem finansowym, gdzie zdobyte doświadczenie, ambicja i determinacja pozwoliły mu w wieku 28 lat stać się prezesem zarządu i akcjonariuszem dużej spółki z tego obszaru rynkowego.
Zwraca uwagę na etyczny wymiar biznesu. Wśród swoich klientów i współpracowników buduje świadomość finansową i umiejętność gromadzenia i dysponowania kapitałem.
Jest współfundatorem
Fundacja im. Grzegorza Góraka.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPISY DO 20 STYCZNIA 2018

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Karier w Bydgoszczy
tel. 52 58 – 29 – 107/118

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 26 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 zaprasza na cykliczne „SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ – jak założyć i rozwinąć własną firmę”.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich osób planujących założyć własną firmę, a także dla prowadzących już swoją działalność i chcących ją dalej rozwijać.
Podczas spotkania uczestnicy uzyskają od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dowiedzą się również jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz o prowadzeniu alternatywnych modeli działalności.

Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w bydgoskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy ulicy Długiej 34 (I piętro, sala nr 2).
Plan wystąpień:
• Instrumenty wsparcia oferowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział PTE w Bydgoszczy),
• Cele i zadania Głównego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy. Harmonogramu konkursów RPO na 2018 rok wraz z przybliżeniem działań i poddziałań (Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy),
• Wsparcie proinnowacyjne (Pracodawcy Pomorza i Kujaw),
• Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wspierające przedsiębiorczość (Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy),
• Firma na próbę bez ZUS w AIP (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości),
• Formy wspierania przedsiębiorczości oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy),
• Pożyczki dla przedsiębiorców (Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego).

• Na zakończenie zapraszamy uczestników na „Grę biznesową”, która zostanie poprowadzona przez trenerów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja: http://barr.pl/event/kolejne-spotkanie-z-przedsiebiorczoscia-jak-zalozyc-wlasna-firme/

Zapraszamy na spotkanie:
“Mistrzowskie prezentacje”
15.12.2017, g. 11.00-14.00

1. Jak zainteresować słuchaczy?
2. Jak przezwyciężyć lęk przed publicznym wystąpieniem?
3. Jak ćwiczyć skuteczność swojej mowy?
4. Jak skutecznie wykorzystać pomoce wizulane?

Odpowiedzi na powyższe pytania otrzymasz na naszym warsztacie.
Zapisy – biurokarier@cm.umk.pl

Akademia Dietetyki ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu na najciekawszy artykuł popularnonaukowy. Zadaniem konkursu jest napisanie oryginalnego artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki lub nauk o żywieniu na temat dowolnie wybrany przez autora, ale dotyczący nowości ze świata dietetyki.

Celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego zawodowego doświadczenia. Co więcej, konkurs zachęca studentów i absolwentów do kształcenia się w obszarze pisania prac poglądowych opartych na publikacjach naukowych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów i absolwentów II stopnia oraz absolwentów I stopnia studiów na kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia i innych kierunków pokrewnych.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać już od 10 listopada 2017 r. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu można nadsyłać do 10 stycznia 2018 r.

Do konkursu będą przyjmowane prace napisane w języku polskim, o objętości 4500 – 6000 znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia prac poglądowych. Każdy tekst musi posiadać bibliografię, natomiast może zawierać tabele, wykresy, schematy.

Prace konkursowe proszę przesyłać na adres konkurs@akademiadietetyki.pl

Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów zostaną nagrodzeni płatnym stażem organizowanym przez Akademię Dietetyki. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.akademiadietetyki.pl.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i regulaminem konkursu, dostępnymi na stronie internetowej Akademii Dietetyki