« 1 2

logo_dsa.jpgFundacja im. Grzegorza Góraka zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu: „Jak osiągnąć sukces zawodowy – aspekty praktyczne”. Tym razem wykład dotyczyć będzie najważniejszej kompetencji XXI w. – inteligencji emocjonalnej. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się, czym jest IE, jak ją rozwijać i dlaczego pracodawcom zależy na osobach
o wysokim współczynniku IE – zapisz się już teraz na nasze szkolenie!

Spotkanie odbędzie się 22.01.2018 o godz. 16.30 w sali 104 BA w WSB w Bydgoszczy.

Poprowadzi je Kamil Krążek – menadżer, coach, szkoleniowiec, który  swoją pierwszą firmę otworzył mając zaledwie 18 lat. Przez lata studiów oraz zbierania doświadczeń biznesowych wykształcił w sobie zmysł do interesów i zdolności przywódcze. Prowadził firmę szkoleniową, a dziś czerpie radość z motywowania i wspierania młodych ludzi do podejmowania odważnych kroków na ścieżkach kariery.
Od początku drogi zawodowej związany z rynkiem finansowym, gdzie zdobyte doświadczenie, ambicja i determinacja pozwoliły mu w wieku 28 lat stać się prezesem zarządu i akcjonariuszem dużej spółki z tego obszaru rynkowego.
Zwraca uwagę na etyczny wymiar biznesu. Wśród swoich klientów i współpracowników buduje świadomość finansową i umiejętność gromadzenia i dysponowania kapitałem.
Jest współfundatorem
Fundacja im. Grzegorza Góraka.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPISY DO 20 STYCZNIA 2018

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Karier w Bydgoszczy
tel. 52 58 – 29 – 107/118

Akademia Dietetyki ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu na najciekawszy artykuł popularnonaukowy. Zadaniem konkursu jest napisanie oryginalnego artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki lub nauk o żywieniu na temat dowolnie wybrany przez autora, ale dotyczący nowości ze świata dietetyki.

Celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego zawodowego doświadczenia. Co więcej, konkurs zachęca studentów i absolwentów do kształcenia się w obszarze pisania prac poglądowych opartych na publikacjach naukowych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów i absolwentów II stopnia oraz absolwentów I stopnia studiów na kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia i innych kierunków pokrewnych.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać już od 10 listopada 2017 r. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu można nadsyłać do 10 stycznia 2018 r.

Do konkursu będą przyjmowane prace napisane w języku polskim, o objętości 4500 – 6000 znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia prac poglądowych. Każdy tekst musi posiadać bibliografię, natomiast może zawierać tabele, wykresy, schematy.

Prace konkursowe proszę przesyłać na adres konkurs@akademiadietetyki.pl

Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów zostaną nagrodzeni płatnym stażem organizowanym przez Akademię Dietetyki. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.akademiadietetyki.pl.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i regulaminem konkursu, dostępnymi na stronie internetowej Akademii Dietetyki

« 1 2