rekrutacji ciąg dalszy

Metoda ta nosi nazwę Assessment Centre (Centrum Oceny) i jest najefektywniejszą metodą badania potencjału i możliwości kandydatów na dane stanowisko. Centrum Oceny stosowane jest rzadko, gdyż wymaga czasu i pracy kilku osób, a tym samym niesie za sobą dość znaczne koszty. Zdarza się, że pracodawcy stosują elementy Centrum Oceny podczas samej rozmowy kwalifikacyjnej, stawiając kandydata w nietypowych sytuacjach. Jeśli aplikujesz do dużej, zagranicznej firmy, możesz się jednak spodziewać przejścia pełnego i profesjonalnego Centrum Oceny. Nie ma się czego obawiać, udział w tej metodzie daje kandydatowi możliwość sprawdzenia siebie podczas szeregu różnych ćwiczeń praktycznych.  Zadania, które wykonują uczestnicy, różnią się między sobą, nie ma więc mowy o wcześniejszym przygotowaniu. Elementy Centrum Oceny wykonuje się w grupach bądź indywidualnie, a kandydatów obserwują tzw. asesorzy, którzy poddają ocenie wybrane kompetencje przyszłych pracowników.

Mimo że zadania różnią się między sobą, podajemy kilka przykładów najczęściej stosowanych.

Prezentacja

W tym ćwiczeniu Twoim zadaniem jest stworzenie prezentacji na podany temat, dla konkretnej grupy ludzi (klientów, partnerów itd.). Przygotowując ją będziesz mógł korzystać z dostępnych materiałów, pomocy czy sprzętów. Oceniana będzie nie tylko struktura prezentacji, ale i wykorzystanie przeznaczonego na nią czasu. Ważna jest również jasność wypowiedzi, argumentacja, opanowanie stresu, mowa ciała czy kreatywność.

Dyskusja grupowa

Grupa uczestników dostaje, często kontrowersyjny problem i proszona jest o podjęcie wspólnej decyzji. Każdy uczestnik może wziąć udział w dyskusji i wypowiedzieć swoje zdanie. Najczęściej jednak uczestnikom przydzielane są wcześniej role, w których muszą się odnaleźć (np. negocjatora). W tym zadaniu oceniane są zdolności negocjacyjne, inicjatywa, umiejętność słuchania, perswazji i umiejętności analityczne. Czasem dyskusja podgrzewana jest sztucznie przez osobę, która podaje się za kandydata do pracy, a rzeczywistości jest aktorem podstawionym przez firmę. Dyskusja może wtedy być bardzo ?gorąca?, a obserwatorzy oceniają dodatkowo opanowanie i kulturę osobistą kandydatów.

Zadania grupowe

Możesz zostać poproszony o wzięcie udziału w różnego rodzaju grach i symulacjach, podczas których oceniana będzie na pewno umiejętność pracy w grupie czy zdolności przywódcze. W zależności od charakteru gry, asesorzy mogą oceniać dodatkowo wiele cech i umiejętności kandydatów (np. kreatywność).

Koszyk zadań

W tym zadaniu kandydat musi wcielić się w rolę zastępcy chorego kierownika, szefa itd. Pod jego nieobecność musisz poradzić sobie z ogromem dokumentów pozostawionym na jego biurku i załatwić bieżące sprawy. Masz niewiele czasu na sprawdzenie poczty, wykonanie najważniejszych telefonów, przydzielenie zadań, ustalenie harmonogramu spotkań. Które z tych zadań uznasz za pilne, a które za mało istotne? Ta metoda pozwoli na ocenę Twojej spostrzegawczości i zdecydowania w działaniu. Pozwoli także sprawdzić czy umiesz przydzielać zadania, weryfikować dane i ustalać priorytety.

Poszukiwanie faktów

Celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie, czy kandydat potrafi zdobyć potrzebne informacje (z różnych źródeł), dotyczące niepełnego opisu sytuacji. Musisz ustalić jakie konkretnie kroki podjąć, skąd zaczerpnąć potrzebne informacje, a następnie podjąć trafną decyzję. Możesz skorzystać z pomocy tzw. informatora, któremu zadajesz określoną liczbę pytań. Oceniana będzie precyzja w zadawaniu pytań, zdecydowanie i umiejętność analitycznego myślenia.

Symulacja rozmowy

Zadanie to jest najczęściej stosowane, również podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ćwiczeniu tym zostajesz poproszony o przeprowadzenie rozmowy z trudnym klientem, partnerem firmy, czy też pracownikiem nie wywiązującym się ze swoich zadań. Rozmowy takie mogą sprawiać wiele trudności, nawet doświadczonym pracownikom. Sprawdzana jest wtedy Twoja odporność na stres, opanowanie, wytrwałość, asertywność czy umiejętność przekonywania.

Studium przypadku ( Case study)

W tym zadaniu zostaniesz poproszony, aby indywidualnie lub z innymi uczestnikami, rozwiązać konkretny problem na podstawie udostępnionych danych. Może to być zaplanowanie akcji marketingowej nowego produktu, wprowadzenie cięć w budżecie firmy itp. W tym wypadku obok umiejętności analizowania, planowania i kreatywności, oceniania będzie konkretna wiedza i umiejętność jej zastosowania.

Centrum Oceny to najdłuższy etap rekrutacji, ponieważ trwa minimum kilka godzin, a czasem nawet dwa dni. Osoba, która dotarła do tego etapu rekrutacji, powinna czuć się wyróżniona, nawet jeśli nie dostanie pracy. Nie tylko dlatego, że spodobała się pracodawcy na tyle, by ją na ten etap zaprosić. Podczas ćwiczeń, każdy kandydat otrzymuje informację zwrotną na temat swoich słabych i mocnych stron. Przede wszystkim więc, Centrum Oceny to kolejne doświadczenia, które przydadzą się w czasie kolejnych rekrutacji.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków nie zależy wyłącznie od naszej wiedzy merytorycznej i kwalifikacji. Potrzebne są do tego dodatkowe umiejętności np. przyjmowania krytyki, kreatywnego myślenia. Pracodawcy coraz częściej umiejętności interpersonalne i osobowość kandydata stawiają ponad jego wykształceniem. Musisz więc wiedzieć, że jeszcze jednym etapem rekrutacji, jaki może się pojawić na drodze do otrzymania pracy, są testy psychologiczne. To najłatwiejszy sposób poznania atutów przyszłego pracownika. Testy takie wykonywane są przez profesjonalistów. Pracodawcy mogą stosować testy osobowości, potencjału zawodowego czy pracy w zespole. Analiza testów pozwoli wyciągnąć wnioski dotyczące Twojej osoby i ustalić, czy jesteś odpowiednim kandydatem na konkretne stanowisko.