Porozumienie Bydgoskich Biur Karier

Od  9 stycznia 2007  Biuro Karier Collegium Medicum  jest członkiem Porozumienia Bydgoskich Biur Karier.

Misją powołanego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier jest połączenie ich potencjałów w celu udzielenia kompleksowej pomocy osobom poszukującym pracy, w obliczu wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

W skład Porozumienia oprócz Biura Karier CM UMK wchodzą Biura Karier innych bydgoskich uczelni:

  1. Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
  2. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  3. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  4. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  5. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Współpraca przy organizacji Targów Pracy zaowocowała nie tylko udanym przedsięwzięciem, które cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Regularne spotkania, wzajemna sympatia i szacunek członków Porozumienia oraz stała współpraca na co dzień, jest dla nas równie ważna i dlatego staramy się ją pielęgnować.

Główne cele Porozumienia Bydgoskich Biur Karier to:
- inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
- wymiana doświadczeń i informacji
- poszukiwanie i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do przygotowania studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy
- promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży akademickiej
współpraca z pracodawcami lokalnego rynku pracy
podejmowanie współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia