Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

Praktyki dodatkowe

Zachęcamy wszystkich studentów do odbywania dodatkowych praktyk studenckich, gdyż  wzbogacają one doświadczenia zawodowe. Przebyte praktyki można wpisać w swoje CV.
Biuro Karier pomaga studentom CM w poszukiwaniu odpowiednich pracodawców. Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Biura Karier wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W chwili obecnej możemy kierować naszych studentów na praktykę do:

Studenci mogą indywidualnie szukać miejsc do odbycia praktyki i zgłosić się do Biura Karier w celu sfinalizowania umowy o dodatkową praktykę zawodową.