Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

Deklaracja dostępności
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biura Karier Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – https://biurokarier.cm.umk.pl/


Status pod względem zgodności z ustawąStrona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektonicznaDeklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Budynek audytoryjny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 21
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

Brak wind, platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.

Brak planów dotykowych i infokiosku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych