zgłoszenie oferty pracy

Szanowni Państwo !

Jeśli dysponujecie miejscem pracy stałej lub dorywczej, ofertą stażu czy praktyk i poszukujecie odpowiednich kandydatów wśród studentów i absolwentów Collegium Medicum UMK serdecznie zapraszamy do przesłania swojej oferty do naszego Biura Karier. Nadesłane oferty zamieszczamy na naszej stronie internetowej, przesyłamy mailowo do studentów i absolwentów zarejestrowanych w naszej bazie oraz zamieszczamy na tablicy ogłoszeń biura. Prosimy o nadsyłanie ofert w formacie MS WORD, PDF lub JPG. Jeśli nie dysponują Państwo przygotowaną ofertą, prosimy o wypełnienie naszego formularza. Formularz do pobrania.

Oferty można przesłać: