Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Zdjęcie ilustracyjne

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak:
- przełamywać bariery utrudniające kreatywne rozwiązywanie problemów,
- odejść od schematów myślowych;


Jeżeli chcesz poznać:
-techniki twórczego myślenia,
- czynniki hamujące i stymulujące twórcze myślenie,
- rolę i zasady pracy grupowej w procesie twórczego rozwiązywania problemów

Zapraszamy na bezpłatne, stacjonarne zajęcia warsztatowe!

pozostałe wiadomości