Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

CV Twoją wizytówką zawodową

Z tego względu pierwszym etapem sporządzania CV jest określenie oczekiwań pracodawcy, do którego kierujemy swoją aplikację. Pomocne okaże się tu ogłoszenie, które należy bardzo uważnie przeczytać, strona internetowa firmy czy też wywiad ze znajomymi. Bardzo dobrze jeśli uda nam się zgromadzić jak najwięcej informacji o specyfice pracy w firmie, do której składamy swoje dokumenty aplikacyjne. Pamiętaj, że naprawdę nieocenionym źródłem informacji są znajomi oraz Internet!

Kolejny etap przygotowania dobrego CV to ocena własnej sytuacji. Spisz na kartce wszystkie czynniki, które są zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Pomyśl także o tak zwanych miękkich umiejętnościach, które są niezbędne do pracy na wybranym przez Ciebie stanowisku (np. odporność na stres, dobra organizacja czasu, precyzja czy sumienność). Będą to podstawowe i najistotniejsze informacje, które powinieneś przedstawić w swoim CV.

Ok, najtrudniejsze masz za sobą. Kolejny etap to zredagowanie CV.

Przemyśl dobrze co chcesz umieścić w swoim CV. Musisz także zdać sobie sprawę z tego, że forma w jakiej przedstawisz swoją kandydaturę jest równie ważna jak treść, którą chcesz przekazać. Pamiętając o tym, że dokument ten musi być przejrzysty, gdyż pracodawca przegląda go bardzo szybko, zawsze wyraźnie dzielimy go na bloki tematyczne: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kursy i szkolenia, języki obce, umiejętności, działalność społeczna, osiągnięcia, zainteresowania ewentualnie cele zawodowe. Oczywiście nie wszystkie bloki dotyczą Ciebie. W zależności od tego na co chcesz zwrócić uwagę pracodawcy, a co chciałbyś ukryć, wybierasz bloki, które znajdą się w Twoim CV. Jeśli znasz dobrze język obcy wówczas w Twoim CV znajdzie się blok ?języki obce?, lecz jeśli nie znasz żadnego języka obcego w stopniu dobrym, lepiej pominąć ten temat niż wpisać ?słaba znajomość języka angielskiego?. W ten sposób właśnie, nie kłamiąc pracodawcy nie podkreślasz swoich braków. Jednocześnie wszystkie informacje muszą być prawdziwe, jeśli zbytnio ubarwisz CV, rozmowa kwalifikacyjna z pewnością wskaże nieścisłości i bezpowrotnie stracisz wiarygodność u tego pracodawcy. Staraj się zapisać wszystko to, co może być przydatne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, gdyż pracodawca będzie wiedział o Tobie tylko to, co sam napiszesz w CV. Uświadom sobie fakt, że przecież pracodawca Cię nie zna i nie wie jak cennym będziesz pracownikiem, jeśli sam mu tego nie udowodnisz. Nie bój się więc chwalić swoimi osiągnięciami, aktywnością, wolontariatem, działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych, dorywczych pracach wakacyjnych, a nawet działalnością związaną z hobby.

Pamiętaj!

Dane osobowe

Ten blok zawierać powinien twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon komórkowy, jeśli chcesz podać numer domowy – podaj obok godziny, w jakich można Cię zastać w domu. W przypadku, gdy Twój adres zamieszkania jest inny niż zameldowania (wpisany w dowodzie osobistym) można podać obydwa, choć ważniejszy jest ten, pod którym faktycznie przebywasz. Koniecznie wpisz też adres e-mail. Obecnie większość firm w ten sposób przyjmuje oferty od kandydatów. Z tego względu warto pomyśleć o specjalnym adresie tylko na potrzeby poszukiwań pracy, którego nazwa podkreśli twój profesjonalizm
np. imie.nazwisko@poczta lub i.nazwisko@poczta itp. Nie wpisuj adresów typu crazygirl@poczta, gdyż pracodawcę może to rozśmieszyć, ale nie spowoduje, że zechce zaprosić Cię na rozmowę. Warto też wpisać datę urodzenia, natomiast nie jest konieczne podawanie stanu cywilnego oraz liczby posiadanych dzieci. W bloku danych osobowych z prawej strony wklejamy zdjęcie, jeśli pracodawca wyraźnie o to poprosi. W przeciwnym razie foto jest niewskazane, choć nie jest zabronione. Jest to decyzja indywidualna każdego kandydata. Pamiętaj jednak, że jeśli się zdecydujesz na umieszczenie zdjęcia, wybierz takie, które podkreśla Twój profesjonalizm. Najlepiej jeśli będziesz w stroju ?mundurkowym?, czyli marynarka, koszula w stonowanych odcieniach. Jeśli nie posiadasz takiego zdjęcia warto zainwestować i wybrać się do fotografa. Jeśli otrzymasz pracę, zdjęcie będzie Ci potrzebne do innych dokumentów tj. książeczka zdrowia czy przepustka.

Wykształcenie

Tutaj wypisujesz w odwrotnej chronologii poszczególne etapy Twojej edukacji. Zaczynasz więc od ostatnio zdobytego tytułu czy ukończonej szkoły, zaznaczając daty ich rozpoczęcia i ukończenia. Jeśli jesteś w trakcie studiów, czy to podyplomowych, czy magisterskich, nie zapisuj daty ukończenia studiów z przyszłości, np. 2008-2013. W takim przypadku zapisujemy przykładowo: 2008-nadal czy 2008-obecnie. W dalszej treści możesz wpisać jaki jest planowany czas ukończenia edukacji. Pamiętaj, że zawsze starasz się podkreślać swoje mocne strony. Jeśli ukończyłeś technikum czy liceum o profilu, który odpowiada przyszłemu stanowisku pracy, może to być dodatkowym plusem. Możesz tutaj też wypisać inne szczególne sukcesy z okresu edukacji w szkole średniej. W bloku wykształcenia nie wpisujemy zwykle szkoły podstawowej, szkołę średnią także można pominąć, jeśli miała ona  profil ogólny.

Doświadczenie zawodowe

Podobnie jak w przypadku wykształcenia, wpisujemy w kolejności od ostatniego, zdobyte doświadczenia. Jeśli do tej pory nigdy nie pracowałeś, nie martw się, nawet jako świeży absolwent posiadasz doświadczenie zawodowe. Na pewno w trakcie studiów odbyłeś śródroczne praktyki obowiązkowe (może nawet też nieobowiązkowe), które zalicza się jako ważne doświadczenia zawodowe. Tak samo jak z wykształceniem – zaznaczasz wskazując miesiąc i rok, daty rozpoczęcia i ukończenia praktyki, pracy czy stażu. Pamiętaj, aby wypisać nie tylko nazwę firmy i czas trwania pracy (praktyki), ale także opisać główne obowiązki i podać dokładnie miejsce, w którym praktyka się odbyła np. Nazwa Firmy, laboratorium mikrobiologiczne, stanowisko laborant i opis zakresu obowiązków.

W sytuacji, gdy doświadczeń do CV masz jedno lub dwa, a pracowałeś na wolontariacie w miejscu, które odpowiada Twojemu wykształceniu, możesz wymienić tą działalność jako doświadczenie zawodowe. Opisz dokładnie swoje obowiązki oraz czas trwania wolontariatu.

Kursy i szkolenia

Wymieniasz tutaj tylko te szkolenia, które są przydatne do pracy na stanowisku, o które się ubiegasz.  Wpisując szkolenie czy przebyty kurs podajesz szczegółowe informacje tj. tytuł szkolenia, nazwę jednostki szkolącej, czas jego trwania w godzinach oraz termin w jakim szkolenie miało miejsce. Zakładamy taki blok nawet w przypadku, gdy odbyliśmy tylko jeden kurs.

Języki obce

Uwzględniasz ten blok jedynie wtedy, kiedy  możesz pochwalić się dobrą znajomością języka obcego. W przypadku, gdy twoja znajomość jest podstawowa (nie potrafisz swobodnie się komunikować w danym języku) najlepiej pomiń ten temat. Zamieszczanie w CV takich informacji jest podkreśleniem Twoich braków. Pominięcie takiej informacji, w przypadku gdy w ogłoszeniu pracodawca nie wskazał języka obcego jako jednego z wymagań, nie będzie zauważone. Zgodnie z zasadą, że w CV piszemy tylko o swoich zaletach.

Umiejętności

Umiejętności kandydata to bardzo ważny punkt. Wpisujemy tutaj wszelkie umiejętności, które nabyliśmy w czasie edukacji, praktyki czy pracy. Umiejętności to wszelkie wyuczone zdolności, na które nie musisz posiadać certyfikatu czy zaświadczenia. Najlepiej jeśli poprzesz je konkretnym przykładem.

W tym miejscu informujesz, iż posiadasz prawo jazdy kat. X i Y. Dobrze też napisać (jeśli jest to czynne prawo jazdy) ile lat je posiadasz oraz o ile to prawda, że nie masz na koncie stłuczki. W przypadku, gdy pracodawca oferuje samochód służbowy, będzie to dla niego cenna informacja. Pamiętaj: wspominasz tylko o swoich atutach! Jako umiejętności wymieniasz obsługę komputera z wyszczególnieniem programów jakie znasz. Warto też przypomnieć sobie jakie umiejętności nabyłeś podczas studiów, które są związane z wykonywanym przez Ciebie zawodem. Może to być obsługa specjalistycznego sprzętu, umiejętność wykonywania konkretnych analiz, tworzenia indywidualnych planów dietetycznych i inne. Możesz wpisać także umiejętności miękkie, takie jak odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności manualne czy umiejętność wykonywania precyzyjnych i dokładnych analiz itp. Istotne są też zdolności do kierowania grupą, lecz poparte przykładem z własnego CV ? np. stanowisko przewodniczącego lub pełnienie innych funkcji kierowniczych w dowolnej organizacji. Pamiętaj, że dla pracodawcy istnieje tylko to, co napiszesz mu w swoim CV.

Działalność społeczna

Warto założyć ten blok tematyczny, kiedy faktycznie możesz pochwalić się działalnością społeczną w dowolnych organizacjach. Może to być organizacja studencka, wolontariat w fundacjach i inne tego typu działania. Nie chodzi tutaj o to, aby wymienić tylko taki wolontariat, który pogłębiał wiedzę i doświadczenie w Twoim zawodzie, lecz o wszystkie wolontariaty, gdyż świadczą one o Twojej ogólnej aktywności i energii do działania. Potencjalnemu pracodawcy to bardzo wiele mówi o Twoim charakterze.

Osiągnięcia

Możesz wskazać wszelkie osiągnięcia, jakie posiadasz na swoim koncie, poczynając od szkoły podstawowej. Mogą to być szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, uczestnictwo w konkursach np. recytatorskich, piosenki. Jest to Twoją indywidualną sprawą, co uznasz za swoje osiągnięcie.

Zainteresowania

Zainteresowań nie musisz wpisywać. Choć czasami warto! Dają one jednak możliwość wyróżnienia się wśród innych kandydatów posiadających kwalifikacje zbliżone do Twoich. Ciekawe hobby może zwrócić uwagę pracodawcy i przechylić szalę na Twoją stronę, w przypadku gdy pracodawca waha się między Tobą i jeszcze innymi kandydatami.