Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

List motywacyjny

Podobnie jak w przypadku CV, równie ważna jak treść jest forma LM. Dokument ten zbudowany jest jak podanie, czyli zachowywać powinien formę pisma urzędowego. W prawym górnym rogu zamieszczamy aktualną datę, poniżej z lewej strony swoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz numer telefonu. Poniżej po prawej stronie dokładne dane adresata, czyli imię i nazwisko stanowisko i nazwę firmy. Adresując list do konkretnej osoby, nie tylko przyspieszysz załatwienie swojej sprawy, gdyż dokument nie krąży po całej firmie, lecz także zaplusujesz swoim przygotowaniem i sprawisz przyjemność adresatowi. Osoba ta poczuje się ważna i doceniona.

Stosuj też sformułowania grzecznościowe! Rozpocznij list od ?Szanowny Panie!?, ?Szanowna Pani Kierownik!? itp. Przechodząc do treści listu zadbaj o to, żeby był wyraźne podzielony na części, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Wstęp

We wstępie zawierasz informacje na jakie stanowisko aplikujesz i skąd dowiedziałeś się o ofercie. Pamiętaj o tym, że jeśli w ogłoszeniu oferta posiada numer referencyjny – musisz go podać. Być może dowiedziałeś się o firmie ze strony internetowej, z branżowego portalu czy prasy lub znajomy Ci o niej powiedział. Możesz przecież zgłaszać swoją kandydaturę nie tylko w odpowiedzi na konkretną ofertę, jednak konieczna jest informacja jakie stanowisko pracy Cię interesuje lub w jakim dziale chcesz pracować.

Następnie zawierasz informacje o swoim wykształceniu, czyli wskazujesz ukończoną uczelnię i kierunek studiów. Jeśli temat pracy magisterskiej może mieć związek z pracą zawodową, możesz przybliżyć jej zakres i ewentualnie podać nazwisko promotora.

Rozwinięcie

W kolejnej części przybliż swoje kwalifikacje, doświadczenia i umiejętności, które będą przydatne do pracy na stanowisku, na jakie aplikujesz. Dobrze jeśli zdobędziesz taką wiedzę wcześniej i zorientujesz się na czym dokładnie Twoja praca miałaby polegać. Możesz wtedy celnie odpowiedzieć na oczekiwania pracodawcy. Jeśli miałeś już możliwość pracować na podobnym stanowisku opisz dokładnie wykonywane obowiązki. Jeśli nie posiadasz doświadczenia i jest to Twoja pierwsza praca, opisz swoje obowiązki na praktykach, które przebyłeś w czasie studiów. Staraj się zwrócić uwagę dyrekcji, że to właśnie Ty najlepiej nadajesz się na to stanowisko. Następnie krótko wyjaśnij, dlaczego wybrałeś właśnie tą firmę, podając konkretne fakty na jej temat np. najlepsze produkty na rynku, szczególny profil działalności czy po prostu świetną pozycję w branży. Z pewnością pracodawca zwróci uwagę na fakt, iż kandydat wie coś więcej na temat firmy i zna jej dotychczasową działalność. Możesz zastosować tutaj kilka komplementów, które każdy lubi otrzymywać, także pracodawcy.

Pamiętaj o zasadzie chwalenia się swoimi atutami i jednocześnie nie podkreślaj swoich wad!

Zakończenie

Na zakończenie podziękuj za poświęcony Ci czas i zaznacz, że jesteś gotowy do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, na której szczegółowo przedstawisz swoją kandydaturę i odpowiesz na ewentualne pytania.

Jeśli posiadasz opinie czy referencje, w lewym dolnym rogu sporządź spis załączników.

Pamiętaj o odręcznym podpisie

Pamiętaj!!! Każde CV i LM muszą być modyfikowane na potrzeby konkretnej oferty czy stanowiska!