Biuro Karier Collegium Medicum UMK

Kontaktul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

SWOT Twojego zatrudnienia

Po znalezieniu odpowiedniego dla Ciebie ogłoszenia lub miejsca pracy, przed przystąpieniem do sporządzania dokumentów aplikacyjnych, warto pokusić się o wykonanie analizy SWOT Twoich szans na otrzymanie tej konkretnej pracy.

W celu jej opracowania musisz odpowiedzieć sobie na pytania o Twoje mocne i słabe strony. Spójrz na swoje zalety, wartości i umiejętności z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Co może okazać się Twoją silną stroną w tej konkretnej pracy, na tym stanowisku. Musisz również określić jakich umiejętności, kwalifikacji, a być może doświadczeń masz za mało. W analizie SWOT bierze się pod uwagę również szanse i zagrożenia, jakie istnieją na drodze do uzyskania pracy. Szansą mogą być ludzie, którzy nam sprzyjają
(np. pomogą napisać CV), specjalne uprawnienia jakie posiadasz i które przydadzą się w przyszłej pracy. Szanse, które możesz wykorzystać mogą pochodzić z szans stwarzanych przez prawo, technologię, społeczeństwo. Zagrożenia dla otrzymania pracy również będą pochodzić z tych samych źródeł. Jeśli słabe strony przewyższą silne i okaże się, że zagrożeń na drodze do uzyskania pracy jest więcej niż szans, zastanów się, czy na pewno jest to stanowisko odpowiednie akurat dla Ciebie. Czas, który poświęcisz na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, możesz wtedy przeznaczyć na znalezienie innej, lepszej oferty. Jeśli po wykonaniu analizy zdecydujesz się na aplikowanie na dane stanowisko, wypisanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, ułatwi Ci sporządzenie konkretnych dokumentów aplikacyjnych.